Online actie top 10 checklist

28 juni 2017 | < 9 min. | 34

Bij Red Button leveren we wekelijks meerdere succesvolle online activaties op voor onze klanten. Maar wat maakt nu een online actie tot een succes? Daar zijn enkele basisregels voor. In dit artikel staat de top 10, in willekeurige volgorde, opgesomd.

1. Keep it simple
Het doel van de activatie moet in 1 regel duidelijk zijn. Als uitgebreide uitleg nodig is om het concept toe te lichten, haken mensen af. Daarnaast moet de deelnemer binnen 2 á 3 minuten de actie afgerond hebben. Onze ervaring is dat de online acties van 1 pagina en een eenvoudig formulier met maximaal 3 velden het best scoren.

2. Beperk de stappen
Bij een reguliere online actie verlies je per stap die een deelnemer moet nemen, tussen de 5% en 20% van de deelnemers. En dat percentage loopt op naarmate er meer stappen komen. Vooral jongeren hebben niet het geduld om meer dan 5 stappen te doorlopen. Wanneer er meer dan 5 stappen zijn, zoals bijvoorbeeld in een quiz of questionnaire, zorg dan voor feed forward waarin je duidelijk aangeeft wat de deelnemer nog kan verwachten wat betreft de duur of het aantal vragen.

3. Beperk de inhoud
Beperk naast het aantal stappen ook de inhoud. Dus vraag geen onnodige gegevens in een formulier. Waar mogelijk moet je een formulier invullen met gegevens die je al hebt van een deelnemer. Vermijd te lange teksten met toelichting en vermijd ook inhoud die niet specifiek aan de actie is gekoppeld. De volledige tekst in een online actie wordt over het algemeen niet of nauwelijks gelezen. Er wordt met name gescand op de headings.

4. Raak de doelgroep
Een activatie die de doelgroep raakt, heeft grotere kans om succesvol te zijn. Een open deur, maar vaak wordt een activatie vooral vanuit klantwensen ingevuld. En die wensen gaan vaak ten koste van de focus. Zorg er daarom voor dat je altijd kijkt naar de ‘what is in it for me’ factor en dat je de middelen rondom je activatie afstemt op de je doelgroep.

5. Snelheid
Dit punt wordt vaak onderschat c.q. genegeerd. Een online actie waarbij je eerst 20 seconden naar een preloader moet kijken voordat je kunt starten is een regelrechte afhaker. Toch zien we dit nog regelmatig voorbij komen. Ook kan een trage site de suggestie geven dat het deelname-proces of uploaden niet goed werkt. Ongeduldige deelnemers haken dan af, en dat is zonde. Zorg dus dat je de online actie bij een goede host onderbrengt en dat je alle files zo veel mogelijk comprimeert.

6. Veiligheid
Als een online actie een datalek bevat, dan kun je daarmee als merk behoorlijk negatief in het nieuws komen. Zorg daarom altijd voor een partij die duidelijk aangeeft hoe ze met dataverzameling en opslag omgaan. Vaak zijn dit de partijen met ervaring in grotere campagnes voor gerenoveerde merken. Het kost misschien wat meer, maar het zorgt ook voor meer zekerheid.

7. Meten en verbeteren
Al onze online acties worden volledig doorgemeten en van events voorzien. Dit doen we om periodiek te kunnen rapporteren, maar ook om de actie tussentijds bij te sturen. Op punten waar we bovengemiddeld veel afhakers zien, passen we de site aan. Zo kunnen we de online actie optimaliseren tijdens de actieperiode om een hoger rendement te halen. Hou dus continu het verloop van de online actie in de gaten en stuur bij waar nodig.

8. Spread the word
Een activatie moet worden aangejaagd om bezoekers te krijgen. We hebben acties ontwikkeld, waarbij van te voren al een buzz op bekende blogs werd gecreëerd. Dit zorgde voor een explosie van deelnemers op de datum van lancering. We hebben ook online acties ontwikkeld die het op social erg goed deden en via posts veel bezoekers genereerden. De combinatie schaarste, hoge nieuwswaarde, humor en relevantie scoren het best. Overigens wordt er bij 90% van onze activities ook gewoon ouderwets geadverteerd om de eerste aanzet te geven.

9. Fun
Zorg er voor dat de activatie niet te commercieel wordt met allerlei verwijzingen naar productspecificaties en uitleg over het merk. Daarvoor is de corporate website. Hou het luchtig en voeg nieuwswaardige, onverwachte of humorvolle elementen toe aan de online actie om het relevant te maken. Dit maakt de kans om gedeeld te worden groter.

10. Prijs
De deelnemer van een online actie geeft een deel van zijn informatie in ruil voor een tegenprestatie. Dat is over het algemeen een prijs die gewonnen kan worden. De actie loopt beter als er een mooie en relevante prijs tegenover staat. Status kan tevens een rol spelen om informatie af te geven. Denk hierbij aan een highscore lijst, ranking of andere gamification elementen die er voor zorgen dat je in social aanzien stijgt. Ook het toesturen van samples of kleine cadeaus scoren goed.

Ook een online activatie inzetten?
Geïnteresseerd geraakt in het inzetten van een online activatie? Bij Red Button bieden we naast het maatwerk, verschillende ‘alles in 1’ pakketten aan. Lekker makkelijk, volledig en resultaat gericht. Mail met Red Button en vraag naar Benjamin. Graag sparren we met jou naar een oplossing om online activaties in jouw organisatie slim in te zetten, zonder dat het veel geld, mankracht en tijd kost.

delen: