Verwerkersovereenkomst verplicht?

18 mei 2018 | < 5 min. | 118

De regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden voor álle bedrijven die persoonsgegevens verwerken – en dat kunnen dus ook B2B-organisaties zijn. Red Button verwerkt persoonsgegevens voor verschillende marketing, reclame en communicatie bureaus. In dit artikel leggen we uit hoe Red Button fungeert als verwerker van persoonsgegevens voor bureaus en haar klanten.

Zodra Red Button persoonsgegevens voor een klant gaat verwerken zijn we verplicht een verwerkersovereenkomst aan te bieden en te zorgen dat alle daarin opgenomen regels worden nageleefd. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst is een verplichting voor zowel de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.

Over het algemeen zal Red Button de verwerkersovereenkomst aangaan met de eindklant waarvoor het gegevens verwerkt. De tussenpersoon (het bureau) dient hiervan echter wel volledig op de hoogte te zijn en er uiteraard mee in te stemmen.

Inhoudelijk dienen in de verwerkersovereenkomst minimaal de volgende punten te worden opgenomen:

  • de duur van de verwerking
  • het doel waarvoor de verwerker de persoonsgegevens mag verwerken: bijvoorbeeld voor het kunnen toekennen van een prijs;
  • de grondslag en doelbinding waarop de gegevens verwerkt mogen worden. Bijvoorbeeld optin of aankoop product;
  • wat met de data moet gebeuren na de beëindiging van de overeenkomst;
  • welke persoonsgegevens mogen worden verwerkt;
  • de rechten van de betrokken personen;

Persoonsgegevens
Aangezien er vrijwel voor elke online actie dat Red Button ontwikkeld andere type (persoons)gegevens worden opgeslagen, zal per actie een aparte verwerkersovereenkomst worden opgesteld. We vragen altijd aan de verwerkingsverantwoordelijke inzichtelijk te maken wat er met de gegevens gaat gebeuren, zodra wij deze hebben overgdragen. De deelnemer aan de actie moet uiteraard ook inzicht krijgen in de verwerking van haar gegevens via bijvoorbeeld een uitgebreide toelichting bij de optin.

Verwerkersovereenkomst
Red Button maakt gebruik van een modelovereenkomst tussen verwerker en verwerkingsverantwoordelijke die kan worden toegestuurd naar de tussenpersoon en eindklant. Deze verwerkersovereenkomst van Red Button is hier te downloaden en kan worden gebruikt voor de eigen organisatie.

Vragen over AVG en Verwerkersovereenkomst
Wij krijgen wekelijks meerdere vragen van klanten en collega’s over de AVG. Aangezien we al ruim een jaar geleden alle processen aangepast hebben op de nieuwe AVG, zijn we voorbereid en kunnen we op vrijwel alle vragen een passend antwoord geven. Mocht je nou zelf een vraag hebben over de AVG voor jouw reclame, marketing en communicatiebureau, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

delen: